200 mijë maqedonas presin të bëhen bullgar

200 mijë maqedonas presin të bëhen bullgar

Më shumë se 200 mijë maqedonas dëshirojnë të bëhen bullgar, shkruan Reporter.  Kështu është vlerësimi i kryetarit të komisionit parlamentar për bullgarët jashtë vendit Rumen Jonçev. Deputetët në komisionin special do ti shqyrtojë masat, me të cilat do ti precizojë procedurat për pranimin e rrënjëve bullgare të njerëzve.

Dhënia e certifikatave për prejardhje është problematike në 2 vitet e fundit për shkak të konfliktit që kanë Agjencia shtetërore për bullgarët jashtë vendit dhe Këshillit për nënshtetësi në Ministrinë e drejtësisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *