32 persona të papunë në Gostivar bëhen gati për t’iu bashkangjitur tregut të punës

32 persona të papunë në Gostivar bëhen gati për t’iu bashkangjitur tregut të punës

Personat të ciët vitin e kaluar kanë përfituar nga masa shtetërore për punë praktike, e kanë bërë mujain e parë të kursit nëpër kompani të njohura.

Një delegacioni nga Agjencioni për Punësim në Gostivar, sot kanë qendruar në hapësirat e institutit të bukurisë “Tesa” ku 16 kursante vijojnë me pjesën teorike për parukere. Hisan Amzai, përgjegjësi i Agjencionit për Punësim në Gostivar bën të ditur se kursi zgjatë tre muaj, prej të cilave dy janë teori dhe muaji i fundit praktikë. Të gjithë kandidatët që arrijnë me sukses ta mbyllin kursin, marrin çertifikatë me të cilën në të ardhmen e kanë më të lehtë punësimin.

Të gjitha harxhmet e këtyre kurseve mbulohen nga shteti. Me këtë përfiton edhe ndërmarrja ku zhvillohet praktika. Nëse dikush nga kandidatët arrinë menjëherë të punësohet, ndërmarrja ka sërish përfitim financiar. Mbulohen edhe harxhimet e kandidatëve.

Vitin e kaluar për këtë masë kishin aplikuar mbi 60 persona në Gostivar, 32 prej tyre kishin marrë përgjigje pozitive dhe kanë nisur menjëherë me praktikë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *