33 doktor shkencash të papunë në Maqedoni!

33 doktor shkencash të papunë në Maqedoni!

Evidenca e Agjencisë për punësim në Republikën e Maqedonisë, për muajin gusht, tregon se pa punë janë 33 doktor shkencash në shtet.
Ky është numër rekord i personave që mbajnë këtë titull dhe janë të papunë.
Nëse shikohet profili i arsimimit, përkatësisht sfera ku ata kanë doktoruar, kemi doktor të filozofisë, shkencave ekonomike, shkenca politike, shkenca të pedagogjike, për punë sociale, shkenca medicinal, shkenca filologjike dhe biologjike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *