Asfalltohet një krah i rrugës JNA

Asfalltohet një krah i rrugës JNA

Kompletimi i një lagje të terë në lokacionin pas ”S Petrol”, me kanalizim fekal, atmosferik, tamponim dhe asfaltim rruge.

Sot perfundojmë 120 metrat e fundit nga gjithsejt 420 metra rrugë të asfaltuara në këtë lagje, me këtë përmbyllim punimet, në këtë vendbanim, me rrugë sipas të gjitha standardeve.

119034597_10223726061440606_5256863694916348800_n

119058530_10223726061200600_7674905359324484617_n

119059157_10223726066840741_4354418643828283779_n

119059638_10223726064080672_1619349222321119463_n

119061007_10223726060040571_492102067201447526_n

119061192_10223726062440631_5967662283210697444_n

119063558_10223726065080697_7377252909442042623_n

119076590_10223726059800565_5542700035637154320_n

119093455_10223726064640686_5706091916126932513_n

119119234_10223726065640711_8035768801361135565_n

119137992_10223726066360729_545015795649026005_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *