Gostivar, 11 persona dënohen për mosmbajtje të maskës mbrojtëse

Gostivar, 11 persona dënohen për mosmbajtje të maskës mbrojtëse

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë, për periudhën (10/11.08) për mosmbajtje të maskave mbrojtëse, gjithsej për 63 persona (TE-52 dhe GV-11) janë përgaditur urdhër pagesa kundërvajtëse, në përputhje me nenin 6 të dekretit përkatës qeveritar.

Gjatë kësaj periudhe, për 72 persona (TE-5 dhe GV-67) janë përgatitur vendime të reja për izolim nga Inspektorati Sanitar dhe Shëndetësor Shtetëror, mukrse janë kryer kontrolle ndaj 618 persona (TE-250 dhe GV-368) me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar parregullsi në lidhje me respektimin e vendimeve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *