Ja si të largoheni nga alkooli

Ja si të largoheni nga alkooli

Ka njerëz të cilët janë konsumues të alkoolit, por që disa prej tyre në një moment edhe mund që të vendosin që të largohen prej tij. Shkaqet kryesisht mund të jenë shëndetësore, disa nga ta për arsye të religjionit etj.

Por ka edhe nga ata që pa ndonjë arsye serioze dëshirojnë që të largohen prej tij, vetëm pse kanë dëgjuar disa këshilla ndoshta.

Ka shumë njerëz që vendosin për t’u larguar nga pijet alkoolike por që nuk e din se cila është mënyra më e mirë për ta bërë këtë.

Këto janë disa nga format që mund të jenë ndihmuese:

Së pari tregojuni të gjithëve për vendimin që keni marrë, familjarëve, shokëve dhe të tjerëve, ky do të jetë hapi i parë por që do të jetë shumë ndihmues.

Së dyti rrini larg vendeve në të cilat konsumohet alkooli dhe larg njerëzve me të cilët keni pirë.

Nëse nuk mund që ta lini atë përnjëherë, provoni që të reduktoni sasinë dhe çdo herë duke shkuar duke e pakësuar atë.

Më pas mendoni se veprimi që keni marrë do të iu sjell vetëm të mira dhe në fund kënaquni me suksesin tuaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *