KGJR-ja emëron Sulejmanin dhe Alilin për Kryetarë gjykate në Shkup dhe Kërçovë

KGJR-ja emëron Sulejmanin dhe Alilin për Kryetarë gjykate në Shkup dhe Kërçovë

Këshilli Gjyqësor zgjodhi krerët e 14 Gjykatave Themelore dhe 22 gjykatës porotë në Gjykatën Themelore Shkupi 1. Në 14 prej tyre, vetëm dy kryetarë gjykate shqiptar, Ilir Sulejmani në Gjykatën Themelore Shkupi 2 dhe Baki Alili kryetar i Gjykatës Themelore në Kërçovë. Nga krerët e të gjitha gjykatave në Maqedoni, vetëm 8 prej tyre janë shqiptar edhe atë kryesisht nëpër Gjykata Themelore. Kreu i Këshillit Gjyqësor Branko Ushkovski tha se në mbledhjet e ardhshme, pritet që Këshilli Gjyqësor të zgjedh edhe krerët e Gjykatës se Apelit dhe Gjykatës Themelore në Strumicë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *