Komuna e Gostivarit fiton grant nga MPPS për një çerdhe të re

Komuna e Gostivarit fiton grant nga MPPS për një çerdhe të re

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpaska sot nënshkroi marrëveshje për grant me Kryetarin e Komunës së Gostivarit, Arben Taravari, në përputhje me projektin për ndërtimin e objekteve të reja, azhurnimin ose përshtatjen e objekteve ekzistuese për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve parashkollorë në komuna. Marrëveshja me komunën e Gostivarit i referohet shtrirjes së një ndërtese me një sipërfaqe prej 519 m2, e cila së bashku me ndërtesën ekzistuese të çerdhes “Lule” do të përbëjnë një sipërfaqe totale prej 1658 m2. Kapaciteti maksimal i kësaj çerdheje në ndërtesën e sapo projektuar është deri në 100 fëmijë.

“Ministria e Punës dhe Politikës Sociale siguroi 30 milion denarë për zgjerimin e kopshtit “Gëzimi i Fëmijëve” te ndërtesa “Lule”. Kjo flet për angazhimin tonë si Qeveri dhe si Ministri për atë që është gjithashtu një angazhim i programit për të rritur kapacitetin për të akomoduar fëmijë parashkollorë,” tha Shahpaska.

Ajo vuri në dukje si veçanërisht të rëndësishëm zhvillimin e duhur të fëmijëve në moshë të re, për hyrjen edhe më të suksesshme të mëtejshme në sistemin arsimor dhe ndërtimin e tyre në qytetarë cilësorë në shoqërinë tonë.

“Si pjesë e programit qeveritar është rritja e përqindjes së mbulimit të fëmijëve në institucionet parashkollore në 60 përqind, dmth. 7500 fëmijë shtesë në kopshte deri në fund të mandatit,” tha Ministri Shahpsaka.

Ajo shtoi se deri në fund të vitit është planifikuar të hapen shtatë kopshte të reja për pranimin e 460 fëmijëve të rinj në komunat e Resnjës, Sarajit, Kumanovës, Bosilovës, Brvenicës, Llozovës dhe Bogovinës me qëllimin e vetëm të rritjes së mbulimit të fëmijëve në arsimin parashkollor përmes ndërtimit, zgjerimit dhe shndërrimi i mjediseve të kujdesit për fëmijët parashkollorë.

Kryetari Taravari vuri në dukje bashkëpunimin e shkëlqyeshëm me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, siç dëshmohet nga fakti se ky është kopshti i pestë që ndërtohet në 3 vitet e fundit. Ai shtoi se nëse më parë kishte 350 fëmijë në listën e pritjes në Gostivar për pranim në kopsht, tani nëse nuk do të ishte pandemia, ai numër do të plotësohej tërësisht.

Palët shprehën gatishmëri për bashkëpunim të mëtejshëm brenda kornizës së kompetencave të tyre në institucionet që i drejtojnë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *