Kryqi i Kuq Gostivar pjesë e trajnimit tre ditor të Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim

Kryqi i Kuq Gostivar pjesë e trajnimit tre ditor të Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut – Organizata komunale Gostivar, në periudhën prej 18-20.09.2020 morri pjesë në trajnim tre ditor i cili u realizua në Mavrovë nga ana e Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim.

Në këtë trajnim ishte i kyçur edhe ekipi i ndihmës së parë të Organizatës komunale Gostivar si ndihmesë për ekipet për përgjigje të shpejtë, mbrojtje dhe shpëtim në kohë të paqes si dhe situatave të jashtëzakonshme.

Ekipi i ndihmës së parë të Organizatës komunale të Kryqit të kuq Gostivar para pjesëmarrësve mbajti ligjerim për ndihmën e parë të cilën e realizoj dr. Besnik Zeqiri i cili është edhe ligjerues për ndihmën e parë , si dhe 4 pjesëtarët tjerë të ekipit realizuan demonstrim dhe simulim për dhënien e ndihmës së parë në kohën e pandemisë Kovid-19, si dhe përdorim i drejtë i matrijaleve mbrojtëse.

Ky trajnim nga afër u ndoq nga drejtori i Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim si dhe kryetari i Komunës së Mavrovës dhe Rostushës.

119973754_2744821465844961_6491937553203777312_n

119993661_2744821075845000_4678493481141983409_n

120003196_2744821215844986_6948861503482231787_n

120017704_2744821359178305_6482591452204739339_n

120023210_2744821429178298_695500905940795104_n

120027504_2744821155844992_2267717395469582110_n

120041965_2744821402511634_648091557809692455_n

120075177_2744821282511646_8880464841262944769_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *