Maqedoni, për disa orë mund të regjistrohet një firmë e re

Maqedoni, për disa orë mund të regjistrohet një firmë e re

Në regjistrin Qendror të Maqedonisë për disa orë mund të regjistrohet një firm e re. Këtë e theksoi drejtori i këtij dikasteri Andrea Popovski i cili sipas tij, reformat e fundit të Qeverisë për thëjshtëzimin e procedurës për regjistrimin e firmave të reja, kryhet për dy orë, trasmeton Tvm2.

“Nëse dikur për regjistrim të firmave ishin të nevojshëm disa ditë dhe muaj, tani më në Regjistrin Qendror, pas çdo dokumentacioni të kompletuar,e njejta procedur kryhet për disa orë. Krahas kësaj, u realizuan edhe disa ndryshime ligjore, si për shlembull, mos përdorimi i vulës si nevoj e obligueshme gjatë punës, si dhe vendosja e kategorisë agjent të cilët merren me rregjistrimin e fimrave”, tha Andrea Popovski, U.D. në regjistrin qendror.

ontabilistët tashmë kanë kompetenca të regjistrojnë firmat të personave jurdik dhe prej marsit të vitit 2014 deri më tani janë regjistruar 450 agjent në tërë teriotrin e vendit”, tha Dragan Mitkovski, kontabilistë i autorizuar. Regjistrimi i firmave prej muajit mars të vitit 2014 e deri më tani bëhet përmes sistemit elektronik, dhe agjentit regjistrues.

Nëse më herët paguhej për regjistrimin e firmës tani kjo bëhet pa të holla informojnë nga regjistri qendrorë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *