Mësuesi Ulfet Idrizi nga Forina me donacion prej 420 maska për N.P “Parkingjet e qytetit dhe Gjelbërimi” në Gostivar

Mësuesi Ulfet Idrizi nga Forina me donacion prej 420 maska për N.P “Parkingjet e qytetit dhe Gjelbërimi” në Gostivar

420 maska mbrojtëse i janë bërë donacion Ndërmarrjes Publike “Parkingjet e qytetit dhe Gjelbërimi” në Gostivar. Maskat janë dhuruar nga mësuesi Ulfet Idrizi nga fshati Forinë dhe “Extra Market Ali”.

Donacioni në fjalë vjen si një ndihmesë për punëtorët dhe adimistratën e kësaj ndërmarrje, për një përkujdesje më të madhe në këtë kohë pandemie.

Drejtori i N.P “Parkingjet e qytetit dhe Gjelbërimi”, Bekim Çelebiu u shpreh falemnderues ndaj donatërëve për këtë iniciativë për tu kujdesur për të punësuarit në këtë ndërmarrje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *