Mjeshtrit të kalojnë testin ose të paguajnë dënim nga 2500 euro

Mjeshtrit të kalojnë testin ose të paguajnë dënim nga 2500 euro

Nuk mund më të quhet mjeshtër i lyerjes së shtëpive osë rregullimit të problemeve me ujin, nëse ai nuk është i evidentuar në regjistrin e artizanëve.

Dënime për atë që e ka thirrur mjeshtrin nuk ekzistojnë, por nëse zbulohet se ndonjëri kryen veprimtari zanati pa leje, do të merr dënim madje 2.500 euro, njofton Aktuale. Artizanët e kanë patjetër të regjistorhen në regjistrin e artizanëve, patejtër të kenë leje pune dhe nëse nuk punojnë në shtëpi, patejtër të kenë firmë për hapsirën ku punojnë.

Këto janë pjesë e obligimeve që i parasheh propozim-ligji për artizanëte, i cili hyn në procedurë kuvendore dhe ku janë parashikuar dënime rigoroze për mjeshtrit që nuk do t’i respektojnë të njejtat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *