MPB shpall konkurs për 52 administratorë

MPB shpall konkurs për 52 administratorë

MPB shpalli konkurs publik për pranimin e 52 të punësuarve me arsim të lartë me studime katërvjeçare, ose së paku me 240 kredi gjatë studimeve.

Siç raporton “Lajm”, gjashtë të punësuar kërkohen në kabinetin e ministrit Mitko Çavkov, prej të cilëve tre duhet të jenë juristë të diplomuar kurse tre ekonomistë.

Në sektorin për Bashkimin Evropian dhe bashkëpunim ndërkombëtar do të punësohen 3 persona që kanë të kryer Fakultetin Filologjik- Katedra për gjuhë dhe letërsi angleze, drejtimin për përkthyes.

Për më shumë informata klikoni këtu: Konkurs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *