Nuk e kanë respektuar orën policore, prokuroria e Gostivarit ngriti procedurë kundër dy personave

Nuk e kanë respektuar orën policore, prokuroria e Gostivarit ngriti procedurë kundër dy personave

Të pandehurit në raste të veçanta e kanë kryer veprën penale – Mosveprim sipas urdhërave shëndetësore në kohë epidemie nga neni 206 paragrafi 1 i Kodit Penal.

Ata nuk i kanë respektuar masat dhe vendimet për ndalesë të lëvizjes gjatë orës policore, pa leje qarkullimi kanë lëvizur nëpër qytet.

Për të pandehurit prokuroria ka dhënë propozim për denim deri te gjykata që kjo e fundit t’u shqipton gjobë në para në lartësi nga 100 gjoba ditore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *