Parakalimi në vendet e ndaluara, Policia sanksionon 102 vozitës

Parakalimi në vendet e ndaluara, Policia sanksionon 102 vozitës

Gjatë fundjavës së kaluar (12/13 dhjetor) në rajonin e SPB Tetovë është kryer aksioni i kontrollit të trafikut për parakalim, në të cilin janë zbuluan dhe sanksionuan gjithsej 102 shkelje (TE-53 dhe GV-49). Shumica e shkeljeve të konstatuara, kishin të bënin me parakalimin në vendet e ndaluara dhe jo të dukshme – 90, janë përgaditur parashtresat e parashikuara me ligj kundërtë gjithë shkelësve.

Në këto aktivitete, janë zbuluar edhe 46 lloje të tjera të ndryshme të shkeljeve (TE-40 dhe GV-6), kryesisht për mos mbajtja e maskave mbrojtëse, automjete me regjistrim të skaduar, drejtim i veturës pa patentë shoferi, biseda telefonike me celular gjatë vozitjes etj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *