Parlamenti nuk e voton propozim-ligjin për rritjen e pagës minimale

Parlamenti nuk e voton propozim-ligjin për rritjen e pagës minimale

Parlamenti nuk e ka votuar propozim-ligjin për rritjen e pagës minimale prej 9.500 në 11.000 denarë.

Për VMRO-DPMNE-në, kjo kërkesë në sy të zgjedhjeve dhe populizëm i pastër sepse ajo është joreale. Sipas analizave të tyre ekonomike, në rrugë do të mbesin rreth 30.000 qytetarë.

Në debat pushteti ka pyetur se pse LSDM në kohën e vet nuk e ka sjellë këtë ligj, por atëherë paga minimale ka qenë 4.000 denarë.

Me ligjin mes tjerash LSDM, ka propozuar që paga minimale të vlejë për të gjitha sektorët dhe të formohet fond për mbështetjen e standardeve jetësore të të punësuarve. Ndërkaq sipas deputetëve të VMRO-DPMNE-së, Qeveria seriozisht angazhohem drejt pagës minimale dhe të drejtat e punëtorëve dhe mu për atë politikat ekonomike i ka themeluar mbi rritjen e punësimit dhe rritjen ekonomike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *