Për gjashtë muaj rreth 950 shkelje trafiku në Gostivar, gjysma për shkak të tejkalimit të shpejtësisë

Për gjashtë muaj rreth 950 shkelje trafiku në Gostivar, gjysma për shkak të tejkalimit të shpejtësisë

Në gjashtë muajt e fundit të këtij viti, në zonën e SPB-Tetovë, janë zbuluar dhe sanksionuar ligjërisht gjithsej 3556 shkelje trafiku (TE-2609 dhe GV-947), ose mbi 8300 më pak shkelje në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Për sanksionimin e këtyre shkeljeve janë përgaditur 2448 fletpagesa për kundërvajtje (TE-1607 dhe GV-841) dhe 1138 fletpagesa të detyrueshme (TE-1002 dhe GV-136) për sanksionimin e këtyre shkeljeve, si dhe 5344 kërkesa për fillimin e procedurave kundërvajtëse ndaj po aq autorëve (TE-3661 dhe GV-1683).

Shumica e shkeljeve të konstatuara në gjysmën e parë të vitit (849) kishin të bënin me shpejtësinë e pa përshtatshme sipas kushteve të rrugës, gjegjësishtë tejkalimin e shpejtësisë, (74) që nuk kanë respektuar përparsinë e kalimit dhe kështu me radhë.

Në gjysmën e parë të vitit, numri i aksidenteve të ndodhura është për 57 aksidente më i ulët se viti i kaluar, ku tani janë ragjistruar 365 (TE-268 dhe GV-47) dhe numri i viktimave është pothuajse i përgjysmuar, ku gjatë kësaj periudhe kemi pasur 4 viktima (TE-3 dhe GV-1) përkundrejt 7 viktimave në vitin e kaluar të cilat u regjistruan në të njëjtën periudhë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *