Pollog, mbrëmë askush nuk e ka shkelur orën policore

Pollog, mbrëmë askush nuk e ka shkelur orën policore

Në periudhën prej datës 31 mars/1prill, në periudhën prej ora 07.00 deri ora 07.00, në rajonin e Sektorit për punë të brendshme Tetovë, nuk ka pasur persona që nuk e kanë respektuar, gjegjësisht nuk e kanë shkelur vendimin për lëvizje të kufizuar.

Nërsa numri i përgjithshëm i personave të cilët gjenden në karantinë shtetërore në rajonin tonë janë 391 persona (TE-209 dhe GV-182), kurse me deklaratë të nëshkur për vetë-izolim gjenden 308 persona (TE-102 dhe GV-126). Krahas këtyre, janë të ragjistruar edhe 106 persona (TE-72 dhe GV-34) me vendim për kontroll dhe mbikqyrje nga Inspektorati shtetrosë sanitar-shëndetsorë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *