Pollog, urdhër pagesa kundërvajtëse për 59 persona që nuk mbanin maskë mbrojtëse

Pollog, urdhër pagesa kundërvajtëse për 59 persona që nuk mbanin maskë mbrojtëse

Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë, për periudhën (19.07./20.07) për të mos mbajtje të maskave mbrojtëse, për 59 persona (TE-24 dhe GV-35) janë lëshuar urdhër pagesa kundërvajtëse, sipas nenit 6 të Dekretin përkatës të qeverisë.

Gjatë kësaj periudhe, ndaj 21 personave (GV) janë përgatitur vendime të reja për izolim, nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, dhe janë kryer kontrolle ndaj 880 personave (TE-590 dhe GV-290) persona me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar parregullsi në lidhje me respektimin e vendimeve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *