Shkup, aplikacion që të gjen vend të lire për parkim

Shkup, aplikacion që të gjen vend të lire për parkim

Aplikacioni NowPark.me mundëson të zgjidhet problem i madh me vend-parkingjet në kryeqytet.

Është e njohur se në Shkup ka rreth 200 mijë vetura, ndërsa në disponim janë vetëm 20 mijë vend parkime, kështu që me këtë aplikacion do të mundësohet më lehtë gjendja e vend parkimit më të afërt në kohë reale.

Aplikaciioni mundëson interaksion mes shfrytëzuesve, përkatësisht personat fizik të mund të ofrojnë vend parkimin e tyre të lirë shfrytëzuesve të cilët kanë nevojë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *