“Skopje 2014” arriti vlerën mbi 600 milionë euro!

“Skopje 2014” arriti vlerën mbi 600 milionë euro!

Baza e të dhënave u publikua më 26 korrik, ndërsa në muajin e fundit, BIRN ka arritur deri tek disa të dhëna dhe dokumentacione plotësuese për një numër të madh objektesh, ndërsa vlera e përgjithshme është rritur për 40 milion eurosh.

Shuma e përgjithshme e parave publike që janë harxhuar për projektin ‘Shkupi 2014’, sipas bazës së të dhënave që BIRN i ka shpallur publikisht para një muaji, ka arritur mbi 600 milion eurosh.

BIRN do të vazhdojë të monotorojë nën llupë të dhënat e Shkupit 2014, sepse një numër i madh i objekteve kapitale janë në ndërtim e sipër.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *