Transportuesit publik në Gostivar, policia për pesë orë kontrolle konstaton 10 shkelje

Transportuesit publik në Gostivar, policia për pesë orë kontrolle konstaton 10 shkelje

Ditën e djeshme nga ora 7 e mëngjesit e deri në ora 12, në rajonin e SPB-Tetovë ka pasur aksion kontrollues mbi gjendjen teknike të automjeteve të cilat merren me transport publik, sikurse: autobusë, forgonë dhe ngjashë.

Gjatë këtij aksioni gjithsejt janë kontrolluar 100 automjete, 81 në Tetovë dhe 19 në Gostivar, prej ku janë konstatuar 21 shkelje, Tetovë 11 dhe 10 në Gostivar.

“Më shumë lëshime janë hasur te gjendja jo e mirë e frenave, Tetovë 10 dhe Gostivar 3. Janë konstatuar probleme edhe me dritat e automjeteve, paijset dhe të tjera”, thonë nga policia.

Shkeljet e zbuluara në këtë kontroll veprimi janë sanksionuan me parashtresa adekuate, dhe 19 automjete janë përjashtuan menjëherë nga trafiku. Gjatë kontrollit, janë konstatuar edhe 6 lloje të tjera të shkeljeve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *