Tregëtia online në rritje, shitësit tradiconal ankohen për konkurrencë të padrejtë

Tregëtia online në rritje, shitësit tradiconal ankohen për konkurrencë të padrejtë

Shitja online vazhdon të jetë në rritje. Por shitësit me pakicë që zotërojnë dyqane dhe paguajnë qira, tatime dhe faturat e shërbimeve ankohen për konkurrencë të padrejtë që ofron shitja online me çmime nganjëherë edhe më të larta sesa nëpër shitoret tradicionale. Ata thonë se shpesh faqet e internetit nuk i plotësojnë kushtet për shitje, kompania nuk është e deklaruar qartë, as selia e saj. Kërkojnë shteti ta rregullojë me ligj këtë veprimtari, e cila sipas tyre, aspak te ne nuk kontrollohet.

Blerja online është e rrezikshme sepse nuk e shihni produktin para jush dhe nuk mund ta provoni. Kështu thonë një pjesë e qytetarëve të Gostivarit të anketuar nga Tv Globi. Shtojnë se nga përvoja, besueshmëria mbetet e ulët, pasi shpesh ndodh që të porosisni një gjë dhe të merrni një gjë krejt tjetër.

Ka edhe nga ata qytetarë që i besojnë bleres online dhe kanë mbetur të kënaqur nga shërbimi dhe produkti që kanë marrë.

Sipas Entit Shtetëror të Statistikave, rreth 25% e qytetarëve në RMV kanë blerë diçka në internet të paktën një herë. Më shpesh blihen veshje dhe pajisje të tjera sportive dhe orendi shtëpiake.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *