Universiteti “Vision” në Gostivar, nga 23 marsi fillon me mësim online

Universiteti “Vision” në Gostivar, nga 23 marsi fillon me mësim online

Në zbatim të nenit 7 të Ligjit për arsimin e lartë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në lidhje me pushimin e rekomanduar për shkak të epidemisë së koronavirusit, në mënyrë që studentët të mos pësojnë dëm dhe të jenë në gjendje të vazhdojnë të ndjekin mësimet, Këshilli për Koordinimin i Univeresitetit “Vision” në seancën e tij të mbajtur në 17.03.2020 mori vendimet e mëposhtme:

1. Deri në vendimin e ardhshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke filluar nga 23.03.2020 në Universitetin Ndërkombëtar Vision mësimi do të zhvillohet online.

2. Të gjithë palët e interesuara do të njoftohen rregullisht për mësimin në internet duke filluar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, stafi mësimor dhe studentët.

3. Raportimi i rregullt për studentët tanë përmes postave elektronike të tyre për mësimin online do të sigurojë një koordinim.

4. Kurrikulat (programet në internet) do të azhurnohen dhe publikohen në faqen tonë të internetit.

5. Këto vendime duhet të zbatohen deri në vendimin e ardhshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të gjitha zhvillimet në lidhje me mësimin online publikohen në faqen e internetit të universitetit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *