NTP: Edhe studentët e vitit të parë nga universitetet shtetërore kanë të drejtë për transport falas

Nga Ndërmarrja Transportit Publik (NTP) Shkup përkujton se të drejtën e transportit falas, e kanë studentët e vitit të parë, si dhe studentët e rregullt nga universitetet shtetërore, pavarësisht nga mosha.

“Në prag të fillimit të vitit akademik 2023/2024, ju rikujtojmë se të gjithë studentët e rregullt të njërit prej fakulteteve shtetërore në Shkup për studime deridiplomike (cikli i parë) kanë të drejtë për biletë studentore vjetore për përdorim falas të transportit publik, pa kufi moshe.

Procedura për sigurimin e llojit të specifikuar të biletës kryhet në njërën nga shtatë qendrat e personalizimit të NTP Shkup, me praninë personale të studentit.

Dokumentet e nevojshme:

Vërtetim për student të rregullt (jo më i vjetër se një muaj) Indeks origjinal dhe letërnjoftim për kontroll 200 den (pagesë një herë) për realizimin e kartelës elektronike të personalizuar “Skopska”.
Për studentët e parë, bileta është automatikisht e vlefshme deri në fund të vitit të ardhshëm kalendarik (2024).

Bileta vjetore studentore për transport falas është e vlefshme për një numër të pakufizuar udhëtimesh në të gjitha linjat (qytet dhe periferik), por jo për transportin e tarifës së natës.

Për informata shtesë, studentët mund të kontaktojnë në numrin 02-3171-881, në Departamentin e Shitjes në NTP Shkup, si dhe në faqen e kompanisë në Facebook facebook.com/jspskopjee.

Kujtojmë se vetëm Shkupi me biletën përkatëse është i vetmi dokument i vlefshëm për shfrytëzim falas të transportit publik nga studentët që plotësojnë kushtet për biletë vjetore studentore.

Nuk njihen indeks, vërtetim për student të rregullt etj”, thuhet në njoftimin nga NTP Shkup.