TV Globi është televizion digjital që emiton sinjal në rajonin e Pollogut. Sinjali i televizionit Globi është i dedikohet një audience prej 250.000 shikuesish dhe shtrihet në territorin e komunave Gostivar, Vrapçisht, Bogovinë dhe vendbanimet që gravitojnë rreth tyre. 

Programi i televizionit Globi emitohet tek të gjithë operatorët kablor dhë është aktiv 24 orë në ditë.

Programi i tij transmetohet kryesisht në gjuhën shqipe, bazuar në konceptet e mediave bashkëkohore lokale e që për qëllim ka nxitjen e bashkëjetesës shumëetnike, ngritjen e ndërgjegjes në nivel lokal me dhënien hapësirë adekuate zërit të qytetarëve. 

Tv Globi ka një gamë dinamike të programit që mbulon: lajme, politikë, ekonomi, argëtim, muzikë, sport, etj.